v

Нотариус
Анна Цочева Найденова

е с район на действие Районен съд - гр. София, вписана в регистъра на Нотариалната камара с рег. № 558 със Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС–И 1396 от 29.09.2008г.
Нотариалната кантора осъществява дейността си в гр.София, ж-к "Младост-1", бул."Александър Малинов" № 16, ет.3. Екипът на нотариалната кантора на Нотариус Анна Цочева Найденова предлага професионализъм, експедитивност и лично отношение към всички клиенти, както и извършва нотариални удостоверявания извън нотариалната кантора след предварителна уговорка.


Адрес:
гр. София, ж. к. "Младост 1",
бул. "Александър Малинов" № 16, ет. 3, офис № 1
(над магазина за килими до магазин "Маргел")
телефон: 02/ 980 84 40, 02/496 00 99
тел. - факс: 874 03 80
мобилен телефон: 0884445152

 

Powered by Trilium Logo